Προτείνω ...

Να μπορούσαμε να δούμε και διαδρομή μόνο με τα πόδια

Δηλαδή να υπήρχε και μια επιλογή πόση απόσταση υπάρχει ανάμεσα στα σημεία, αν επιλέξουμε να παμε με τα πόδια... καμιά φορά συμφέρει!

41 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  I agree to the terms of service
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  anonymousanonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  1 comment

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • AgapyAgapy commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Συμφωνώ απόλυτα!!!!! Πιστεύω οτι είναι πολύ χρήσιμο καθώς, μπορεί η απόσταση να είναι κοντινή ή να έχουν απεργεία τα μέσα και να θέλουμε να δούμε εκτιμώμενη ώρα διαδρομής!!!

   Feedback and Knowledge Base