Προτείνω ...

Login για εύκολη πρόσβαση στα αγαπημένα μου σημεία.

Να μπορώ να κάνω εγγραφή στο site και να αποθηκεύσω τα αγαπημένα μου σημεία ώς αφετηρία ή προορισμό

134 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Adminyoudrive (Admin, youdrive.gr) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  2 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • ageor commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Το login να υποστηρίζει openid, GFC, twitter, facebook connect κτλ.

   • ageor commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει προαιρετικά και την αποθήκευση του συνήθους σημείου αφετηρίας

   Feedback and Knowledge Base