Προτείνω ...

Να υπάρχει ενημέρωση για μελλοντικές πορείες/απεργίες

135 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  GreekVanadium shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  3 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • GreekVanadium commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Ενημέρωση για:
    -απεργίες εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς-->στάσεις εργασίας
    -απεργίες που επηρρεάζουν τα ΙΧ (καύσιμα) μιας και κάποιοι κάνουν συνδυασμό των μέσων.
    -σημεία συγκέντρωσης, τόπος προορισμού και ώρα κάθε μελλοντικής πορείας στους δρόμους απο απεργούς. Πιθανή ή μη προσομοίωση πορείας σε χάρτη.

   Feedback and Knowledge Base