Προτείνω ...

Bookmarks με δικα μας σημεία ενδιαφέροντος

43 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  phisakel shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  3 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Τα bookmarks πρεπει να μπορούν να αναζητούνται απευθείας από τη φόρμα διεύθυνσης.

    Επιπλέον μπορούν να έχουν επιλογή "Δημοσίευση" όπου μετά από review της ομάδας youdrive (για αποτροπή abuse, όπως πχ προσωπικών δεδομένων, διευθύνσεις οικίας, κλπ) θα είναι ορατά και προσιτά σε όλους, όπως ακριβώς τα υπάρχοντα poi.

    Αυτό θα επιταχύνει τη διαδικασία συλλογής και καταχώρησης poi στη βάση δεδομένων του youdrive.

   • ageor commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Να θυμάται τη συνήθη "Αφετηρία" κάθε χρήστη

   • ageor commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Το link σε ένα προορισμό ή view να είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένη ημέρα (πχ. Σάββατο) και με συγκεκριμένα POIs ενεργοποιημένα και να ζητάει μόνο αφετηρία (ούτε καν για χρήστες που την έχουν καταχωρισμένη)

   Feedback and Knowledge Base