Προτείνω ...

Να υπολογίζονται και οι ώρες λειτουργίας των μέσων

Να λαμβάνεται υπόψιν και ποιες ώρες λειτουργούν κάποια μέσα μεταφοράς (Λεωφορεία Μετρό κλπ) ωστε να βγαίνει διαφορετική διαδρομή ανάλογα με την ώρα που θα γίνεται η μετακίνηση

183 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  I agree to the terms of service
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base