Προτείνω ...

Συνολική αποτύπωση δρομολογίων/στάσεων λεοφορείων

Να μπορούμε με κάποιο τρόπο να δούμε αποτυπωμένο στο χάρτη τι δρομολόγιο συνολικά κάνει ένα λεωφορείο (μιας και απ ό,τι βλέπω ήδη υπάρχουν καταχωρημένες οι στάσεις και τα λεωφορεία κάθε μίας), γιατί οι χάρτες που δίνει το site του ΕΘΕΛ είναι μη πρακτικοί και χαόδεις :/

45 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  I agree to the terms of service
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  anonymousanonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  1 comment

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • AndronikosAndronikos commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Συμφωνώ ότι το site της ΕΘΕΛ δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, δίνει μόνο ένα αόριστο δχεδιάγραμμα της διαδρομής που πολλές φορές δεν είναι και ακριβές...

   Feedback and Knowledge Base