Προτείνω ...

Κόστος διαδρομής με το ταξί

Τώρα με την ηλεκτρονικοποίηση των ΤΑΞΙ πιστεύω θα είναι κάτι πολύ εύκολο.

98 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base